Disclaimer

1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Optiek Van Bockstal kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

 

1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Optiek Van Bockstal. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optiek Van Bockstal verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als Optiek Van Bockstal u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Optiek Van Bockstal tegen aanspraken van derden.

 

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Optiek Van Bockstal

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Optiek Van Bockstal-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Optiek Van Bockstal-site moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Optiek Van Bockstal.

 

1.4. Links naar websites beheerd door derden

De Optiek Van Bockstal-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Optiek Van Bockstal controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwalteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Optiek Van Bockstal en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat Optiek Van Bockstal de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

 

1.5. Aansprakelijkheid van Optiek Van Bockstal

De informatie op de Optiek Van Bockstal-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Optiek Van Bockstal streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Optiek Van Bockstal hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

1.6. Prijssetting op deze website

Al de vermelde gegevens kunnen ten allen tijde door Optiek Van Bockstal worden aangepast. De prijzen zijn richtprijzen en kunnen geenszins als definitief worden beschouwd. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Op zoek naar een nieuwe bril? Wij helpen u graag verder. Bekijk ons aanbod nu online of kom eens langs in onze winkel.


Maak een afspraak